SALES-DOCS PREMIUM

 

Predplatné na 1 rok


365€



1. platba 365€
každý ďalší rok 365€


  počet používateľov 2 (administrátor, používateľ)
  každý ďalší používateľ 70€ / rok
Objednať

Predplatné na 1 rok
+ online školenie

730€



1. platba 730€
každý ďalší rok 365€


  počet používateľov 2 (administrátor, používateľ)
  každý ďalší 70€ / rok
Objednať

Predplatné na 1 rok
+ On-site školenie

1065€



1. platba 1065€
každý ďalší rok 365€


  počet používateľov 2 (administrátor, používateľ)
  každý ďalší 70€ / rok
Objednať

Ceny sú uvádzané bez DPH. Produkty sú určené pre podnikateľské subjekty. Ku každej cene je nutné pripočítať DPH vo výške 20%.

SALES-DOCS PROFESSIONAL

 

Predplatné na 1 rok


1460€



1. platba 1460€
každý ďalší rok 1460€


  počet používateľov 5
  každý ďalší používateľ 280€ / rok
Objednať

Predplatné na 1 rok
+ online školenie

2190€



1. platba 2190€
každý ďalší rok 1460€


  počet používateľov 5
  každý ďalší 280€ / rok
Objednať

Predplatné na 1 rok
+ On-site školenie

2190€ + 240€


za každý ďalší deň školenia
1. platba 2190€
každý ďalší rok 1460€


  počet používateľov 5
  každý ďalší 280€ / rok
Objednať

SALES-DOCS CORPORATION

Podľa dohody

Cena za verziu CORPORATION je orientačná a závisí od počtu používateľov a zvolených modulov.
K dispozícii je mnoho analytických alebo špeciálnych modulov určených špecifickému segmentu partnerov. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.
Základná záruka na dostupnosť (SLA) – podľa všeobecných obchodných podmienok (Best-effort)