Čo je to Sales-docs?

Aplikácia Sales-docs je pracovný nástroj podnikateľov. Tento firemný informačný systém poskytuje možnosť zhromaždiť informácie o vašom biznise na jednom mieste. Aplikácia Sales-docs je určená na organizovanie obchodných prípadov, zaznamenávanie a plánovanie aktivít obchodníkov, komunikovanie so zákazníkmi a ukladanie informácií o nich. Zároveň, ale umožňuje spoluprácu medzi kolegami a to nie len v režime zdieľania kalendáru a informácií o obchodných prípadoch, ale aj v zadávaní úloh a ich kontroly. Poskytuje služby ako call centrum alebo email marketing, pričom myslí na GDPR. Aplikácia Sales-docs je veľmi prehladná a jednoduchá aplikácia, ktorá ale v sebe ukrýva veľa možností. Viete si ju sami upraviť podľa vašich potrieb.

Ako na to?

Sales-docs je moderná aplikácia, ktorá je prístupná priamo cez web prehliadač (Chrome, Edge, Safari a podobne), ale je ju možné nainštalovať ako aplikáciu do Vášho operačného systému (Windows, Android a podobne). Moderné aplikácie, ktoré majú úložisko dát v Cloude (napr. internet banking), umožňujú spoluprácu viacerým kolegom a zároveň komunikujú s inými aplikáciami či osobami. Sú dostupné cez prehliadač a cez prehliadač sa môžu aj inštalovať. Výsledok je, že aplikáciu môžete súčasne používať na viacerých zariadeniach a máte ju na ploche alebo v prehliadači – ako chcete.

Máte veľa stretnutí so zákazníkmi a ešte viac úloh?

Zaznamenajte si ich do kalendára. Kalendár je rozhraním, s ktorým budete najviac pracovať. Zaznamenávate si stretnutia, ktoré prebehli alebo plánujete stretnutia, ktoré prebehnú. Máte možnosť si túto udalosť stiahnuť do MS Outlooku. V kalendári spracujte informáciu o stretnutí a kalendár vám navrhuje aj ďalšie stretnutie. Zo stretnutia vytvoríte nový obchodný prípad alebo stretnutie priradíte k existujúcemu. Takto vytvárate vlastnú mozaiku informácií, kde sa prepájajú zákazníci s obchodnými prípadmi, aktivitami a súvisiacimi úlohami, ktoré v kalendári zadávate či plníte. Poznámky, ktoré vás napadli v súvislosti so zákazníkmi zapisujete tiež v kalendári.


Potrebujete zjednodušiť komunikáciu medzi vami a zákazníkmi?

Komunikujte už len cez jednu aplikáciu. Vaši zákazníci k vám prichádzajú cez mnohé komunikačné kanály. Svoje požiadavky vám telefonujú, píšu vám emaily alebo vám píšu z web formulárov. Elektronickú vizitku môžete implementovať na svoje web sídlo, na FB stránky alebo kdekoľvek v elektronickom priestore. Na rozdiel od obyčajného web formulára, vizitka presmeruje dotaz od vášho zákazníka priamo do aplikácie Sales-docs a po spracovaní ukladá kontakt do databázy kontaktov, vytvorí obchodný prípad a samozrejme zaznamená aktivitu do kalendára. Vaši zákazníci nemusia ani nič písať, vedia svoju požiadavku nahrať ako hlasovú správu.


Chcete podpisovať zmluvy digitálnym vlastnoručným podpisom?

Aplikácia Sales-docs umožňuje spoločnostiam a ich klientom podpisovať dokumenty elektronicky a to formou vlastnoručného podpisu, ktorý je zdigitalizovaný. Technologicky pokročilá doba poskytuje možnosti, ktorými vieme dokumenty podpisovať cez vlastné alebo poskytnuté prostriedky (napr. mobilné zariadenie). Podpisovanie dokumentov elektronicky poskytuje výhody ako zlepšovanie a zjednodušovanie komunikácie medzi obchodnými partnermi, transparentnosť a rovnakú pozíciu pri získavaní a vlastnení dokumentov, ktoré vyžadujú vlastnoručný podpis. V neposlednom rade prispieva k ochrane životného prostredia a znižovaniu energetickej náročnosti.


Nepamätáte si podrobné informácie o vašich klientoch?

S históriou obchodných prípadov si vytvoríte mozaiku informácii o vašich klientoch a na nič nezabudnete! Uložené máte všetky súbory a dokumenty k danému obchodnému prípadu na jednom mieste. Zaznamenané sú všetky stretnutia/telefonáty a zápisy/poznámky z nich.


Nemáte čas písať si poznámky?

Nadiktujte ich do aplikácie alebo si nahrajte hlasovú správu. Aplikácia vám ich sama prečíta.